Privacy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op promotionele acties die door GezondTotaal georganiseerd worden en gepubliceerd worden op de Facebook pagina van GezondTotaal.

  • Acties binnen de Facebook pagina van GezondTotaal zijn een initiatief van GezondTotaal. Vaak in samenwerking met derden en externe partijen. Gegevens worden bij deelname/inschrijving vastgelegd in de database van GezondTotaal.
  • Deelnemers spelen mee aan acties en komen in aanmerking voor een prijs wanneer zij de pagina van GezondTotaal ‘liken’.
  • Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Als de prijswinnaar binnen 2 weken na bekendmaking van de prijsuitslag niet heeft gereageerd, dan behoudt GezondTotaal zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen. Mocht de prijswinnaar niet bereikt kunnen worden vanwege ongeldig e-mailadres dan behoudt GezondTotaal zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen ook niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
  • GezondTotaal is als organisator van de actie, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan de actie. GezondTotaal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk kan ontstaan door een gewonnen prijs.
  • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De acties worden op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door of met Facebook.
  • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.