Eindelijk strengere regels voor de “mooimaaksector”

post afbeelding

De minister van Volksgezondheid heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin ze haar maatregelen om de cosmetische sector (de mooimaak industrie zoals ze het noemt) te reguleren aankondigt.

Zinvolle maatregelen

Deze maatregelen zijn lang verwacht en zijn ook zeer zinvol. Zoals het nu is geregeld binnen de Nederlandse wet kan in feite iedereen met een artsen diploma alle mogelijke cosmetische ingrepen uitvoeren.

Dit heeft geleid tot excessen waarbij gynaecologen zonder enige plastische opleiding borstvergrotingen uitvoerden, tandartsen die botox injecties plaatsten en huisartsen die op de behandeltafel ooglidcorrecties uitvoerden.

Behandelingen in slecht daglicht

De Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen (NVPC) dringt al tijden aan op regulering. Te vaak komen de behandelingen in een slecht daglicht te staan, juist doordat ze ondeskundig zijn uitgevoerd, of worden uitgevoerd in klinieken die zich kunnen onttrekken aan overigens volstrekt normale regels, zoals bijvoorbeeld het NIET uitvoeren van cosmetische ingrepen bij kinderen.

Wetgeving biedt ruimte voor inspectie en handhaving

Door de wetgeving aan te passen geeft de minister de Inspectie voor de Volksgezondheid middelen om ook daadwerkelijk te inspecteren en te handhaven.

Maatregelen cosmetische sector samengevat

De minister heeft maatregelen aangekondigd waarmee zij meent belangrijke stappen te zetten om de veiligheid van burgers die cosmetische ingrepen ondergaan te waarborgen. Samengevat komt dit neer op:

  • Ik onderzoek momenteel de mogelijkheden om te komen tot een waarschuwing bij cosmetische televisieprogramma’s.
  • De sector zal een reclamecode opstellen waarop de Reclame Code Commissie toezicht kan houden.
  • Betrokken beroepsgroepen ontwikkelen nadere normen. Voor chirurgische ingrepen hebben plastisch chirurgen al een Leidraad ontwikkeld. Normen dienen de gehele cosmetische sector te bestrijken (chirurgisch en niet-chirurgisch) en draagvlak te hebben over de volle breedte van de sector.
  • Wettelijke bescherming tegen onverantwoorde risico’s zal verbeterd worden met de invoering van de Wkkgz en aanpassing van de Wet BIG.
  • Ik wil dat zowel chirurgische als niet-chirurgische cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak niet onder de 18 jaar uitgevoerd kunnen worden. Dit kan door middel van een afdwingbare, harde norm van de sector of met een wettelijke norm. Ik onderzoek op welke wijze een leeftijdsnorm wettelijk vast te leggen is.
  • De IGZ zal haar toezichtstaak actief oppakken. Door bovenstaande wettelijke aanpassingen krijgt de IGZ hiervoor meer handvatten.

Punt voor punt zijn het juiste maatregelen die de patiënt zal beschermen en die uiteindelijk de kwaliteit van de cosmetische behandelingen ten goede zal komen.

Maatregelen zijn een eerste stap in de juiste richting

De strengere regels voor cosmetische ingrepen gaan de Nederlandse vereniging voor Plastisch Chirurgen nog niet ver genoeg. Op de website stelt NVPC dat de kwaliteitseisen die voor plastisch chirurgen gelden voor alle artsen in de cosmetische sector zouden moeten gelden. En dat klinkt logisch. Waarom zou daar verschil in zitten. Toch zijn de voorstellen van de minister een stap in de juiste richting.

E. Laban,

Plastisch chirurg


GD Star Rating
a WordPress rating system

Gerelateerde Posts

Weg met die liprimpels!

Door Joost Kroon

Correcties voor het ouder wordende gezicht

Door Erik Laban

Waar moet je op letten als je een borstvergroting ondergaat?

Door dr. Laura H. Moojen-Zaal

Reageer op dit bericht