Gezonde voeding: belang van eerste 1.000 dagen

post afbeelding

Zeer veel factoren beïnvloeden je gezondheid. Gedrag, voeding, leefomgeving en arbeidsomstandigheden hebben zowel positieve als negatieve effecten . De Gezondheidsraad stelt hierover jaarlijks een werkprogramma op. In het programma van 2016 staan onder andere enkele voedingsonderwerpen.

Inhoud werkprogramma

In het werkprogramma van 2016 is er aandacht voor diverse leeftijdscategorieën. Zo staat de vroegste levensfase centraal bij prenatale screening en voeding tijdens de eerste duizend dagen. Jongeren komen aan bod in adviezen over zorg bij psychische problemen en over alcoholgebruik en hersenschade. Daarnaast zijn er tal van onderwerpen die voor iedereen relevant zijn, zoals gezond bewegen, schoon drinkwater en goede luchtkwaliteit. Hier kan je het werkprogramma downloaden.

Belang van de eerste 1.000 dagen

Al vanaf de conceptie zijn er aangrijpingspunten om de gezondheid van het latere kind te bevorderen. Eén factor daarbij is gezonde voeding. Steeds duidelijker wordt dat de eerste 1.000 dagen in het leven, gerekend vanaf de conceptie, dan van bijzonder belang zijn. Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is het kind afhankelijk van wat de moeder tot zich neemt. In de daaropvolgende jaren moeten ouders het kind leren een gezond eetpatroon te ontwikkelen. De basis van deze analyse zal de raad bestaande voedingsaanbevelingen voor zwangere en lacterende vrouwen en voor 0-2 jarigen beoordelen en specifieke richtlijnen opstellen.

Periodiek vaststellen van normen voor gezonde voeding

Een vaste activiteit van de Gezondheidsraad is om periodiek na te gaan of de voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen aanpassing behoeven, dan wel om nieuwe normen te formuleren. Omdat er veel internationale activiteiten op dit vlak zijn, onder andere bij de European Food Safety Authority (EFSA) en het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM), zal de raad bij het afleiden van normen zoveel mogelijk gebruik maken van internationale rapporten over voedingsnormen en -richtlijnen en deze vertalen naar de Nederlandse situatie.
De Gezondheidsraad evalueert in 2016 de voedingsnormen voor microvoedingsstoffen zoals die zijn opgesteld in de rapporten van de EFSA.

Wat doet de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids- (zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Milieu; Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, en ontwikkelingen of trends signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

Bron: Gezondheidsraad


GD Star Rating
loading...

Gerelateerde Posts

Oproep recensie ‘De Melkfabriek’

Door Redactie GezondTotaal

Multivitamine: vervanger van groente en fruit?

Door Redactie GezondTotaal

Dertienweken echo: waarom?

Door Redactie GezondTotaal

Leefstijlmonitor: vrouwen eten vaker voldoende fruit

Door Redactie GezondTotaal

Reageer op dit bericht