Oproep verbod borstimplantaten zaait nodeloos onrust

post afbeelding

Petitie ingediend bij de minister om inbrengen van borstimplantaten te verbieden

Afgelopen woensdag 20 juni 2012, bracht de NOS een nieuws item over de stichting steunpunt voor vrouwen met borstimplantaten. Deze stichting heeft de minister door middel van een petitie gevraagd het inbrengen van borstimplantaten te verbieden tot er meer informatie bekend is, tot er meer onderzoek gedaan is over de eventuele schadelijkheid van siliconen borstimplantaten voor de gezondheid.

De eisen in de petitie zijn als volgt:

  • Verbod op borstimplantaten zolang de veiligheid niet is aangetoond
  • Onderzoek naar de inhoud van de implantaten door onafhankelijke onderzoekers
  • Registratieplicht
  • Eerlijke voorlichting
  • Hulpmiddelen klasse III moeten onder de geneesmiddelenwet vallen
  • Keuring door overheid in plaats van door de fabrikant

 

Geschiedenis van de siliconen borstprothese – veel onderzoek

Om de betekenis van deze petitie in te schatten is het goed om de lange geschiedenis van de siliconen borst prothese te kennen. Van 1992 – 2006 zijn de siliconen protheses in de verenigde Staten verboden. De reden van dit verbod was de onduidelijkheid die er bestond over de eventuele gevaren voor de volksgezondheid. Er zijn juist daarom toen vele grote onderzoeken gestart, geregisseerd door de Amerikaanse overheid (FDA), om te bezien of er schade zou zijn en hoe groot die schade dan is.

Amerikaanse onderzoeken naar siliconen protheses

De onderzoeken betroffen de al geopereerde patiënten. Hierbij is toen met name onderzocht of er een grotere kans op het ontstaan van auto-immuun ziekten (zoals Reuma), of kwaadaardige ziekten is bij mensen met een siliconen borstprothese. Tevens is gekeken of de prothese een negatieve invloed op de zwangerschap, borstvoeding of het ongeboren kind heeft. Het is van belang te vermelden dat dit groot opgezette onderzoeken zijn geweest, onder controle van de FDA. Een overzicht van deze onderzoeken vind je hier.

Conclusie uit onderzoeken: geen reden om siliconen protheses verbod te handhaven

Naar aanleiding van de uitkomsten van die onderzoeken is in 2006 besloten het verbod op het inbrengen van siliconen protheses weer op te heffen. Er was geen reden om het verbod te handhaven. Er is geen enkel verband gevonden in al die onderzoeken die uitgevoerd zijn gedurende die 14 jaar, tussen de lekkende borstprotheses en de bovengenoemde ziekten, of de zwangerschap.

In 1996 is het een tweetal merken toegestaan borstprotheses voor de Amerikaanse markt te leveren, onder strenge voorwaarden. Ten eerst moest er een duidelijke omschrijving komen van het product en moesten de producenten de vanaf 1996 ingebrachte protheses blijven onderzoeken.

Het vertrouwen in de veiligheid van het product bij de Amerikaanse overheid (FDA) is zo groot dat inmiddels (2012) protheses van een derde producent zijn toegelaten tot de Amerikaanse markt. Op verzoek van het Amerikaans congres heeft de semi-overheids instelling het Institute of Medicine (IOM) een overzicht gemaakt van al het verrichte onderzoek. De uitkomsten hiervan zijn gewoon op het internet toegankelijk.

Borstprotheses in Nederland

Mentor en Natrelle zijn ook in Nederland het meest gangbaar. Als je deze geschiedenis bekijkt, dan zie je dat eigenlijk voldaan is aan de tweede en derde eis uit de petitie. Tevens leert het dat zo’n verbod een herhaling van zetten is. Juist de Amerikaanse geschiedenis leert dat er nu geen enkele reden meer is voor zo’n verbod. Misschien in 1992, maar nu niet meer. Aan de registratie plicht wordt hard gewerkt. Dat moet op Europees niveau geregeld worden wil het ook zinvol zijn.

Overigens registreren de Nederlandse plastisch chirurgen de door hen ingebrachte protheses al jaren. Vandaar ook dat bij het PIP-drama hun patiënten snel en vrijwel allemaal konden worden ingelicht en waar nodig geholpen.

De laatste twee eisen (hulpmiddelen klasse III en keuring door overheid) zullen eventuele herhalingen van frauduleuze zaken zoals door het Franse PIP, wellicht kunnen voorkomen of in elk geval kunnen beperken.

Er is geen enkele reden om een verbod op het inbrengen van goede protheses te eisen omdat die laatste twee zaken niet geregeld zijn.

Verbod op borstprotheses zaait nodeloos onrust

Mijn uitspraak tegen een verbod is niet alleen omdat er geen enkele reden is om dat te doen, maar ook omdat een verbod een grote groep vrouwen die door een borstvergroting of een borst reconstructie werkelijk geholpen, ernstig worden benadeeld. Dat gaat dan om vrouwen voor wie het een ingreep is die hun zelfvertrouwen vergroot en die hen werkelijk gelukkiger maakt. Behalve dat de petitie van bovengenoemde stichting vraagt om onderzoeken die allang zijn uitgevoerd zaait het ook nog eens nodeloos onrust bij de patiënten die al een operatie hebben ondergaan of die zo’n ingreep overwegen.

Lees hier het standpunt wetenschappelijk vereniging van de plastisch chirurgen.


GD Star Rating
loading...

Gerelateerde Posts

De top 3 trends cosmetische chirurgie

Door Gast Blogger

Hoe zit het met borstvoeding na een borstingreep

Door Alita van Keulen-Roelofs

Borstkanker: behandelingen en reconstructie

Door Felicia Smits

Hoe kan je je borsten voller maken zonder push-up bh?

Door Julita Broda

Reageer op dit bericht